Smila - Dosisdispensering

Smila er en dosisdispenseringsenhed, som er en medicinhusker og en "selvstændig assistent”, der sørger for at dispensere den rigtige medicin til tiden til borgere i eget hjem.

Den består både af en Smila-enhed hos borgeren og et tilhørende administrationssystem, som kan opsættes og styres af det ansvarshavende plejepersonale i den tilhørende kommune.
Smila-enheden bruger dosispakket medicin ordineret af egen læge. Enheden sørger selv for at dispensere den rette medicin til den rette tid, så borgeren med blot et enkelt klik får sin medicin.

Administrationssystemet indeholder alle informationer om borgerens medicinindtagelse. Det er let og overskueligt for plejepersonalet at overvåge samt modtage alarmer/notifikationer, såfremt borgeren glemmer at tage sin medicin til tiden.

Ved behov kan der nemt ringes til og fra Smila-enheden via lyd eller video. Ydermere er det muligt at tilføje andre påmindelser end medicin, hvis borgeren eksempelvis skal huske at tage sine øjendråber.

Hvorfor er Smila en god ide?

Smila kan bidrage til øget selvstændighed, uafhængighed, sikkerhed og tryghed for borgeren.
Derudover kan det effektivisere omsorgspersonalets tid, da opgaver som medicindispensering og antallet af daglige besøg reduceres.

Smila har været på det finske marked siden 2019 og er blevet gennemtestet og opdateret og er nu klar til det danske marked. Der er stor interesse fra både omsorgspersonale og borgere. Flere kommuner har meldt sig på banen til at implementere Smila, som nu er ude på det danske marked.

Der er lavet flere evalueringer af, hvorvidt det kan betale sig for borgere og kommunen at investere i dispenseringsmaskiner. Der ses et tydeligt billede af, at der opleves mere kvalitet både for omsorgspersonalet og brugerne.

I 2021 lavede Life Science North Danmark økonomiske beregninger af en potentiel gevinst ved en doseringsmaskine. Her blev det ud fra flere forskellige borgere påvist, at der alt andet lige er en potentiel økonomisk gevinst. Denne gevinst findes bl.a. ved færre besøg hos borgeren med opgaver som medicindispensering og administration.

Derfor er dosispakket medicin fremtiden

Der er mange fordele ved at anvende dosispakket medicin.
Det er først og fremmest mere patientsikkert, det giver færre fejl, giver et bedre arbejdsmiljø for plejepersonalet og ressourcerne anvendes bedre.

Flere og flere borgere anvender dosispakket medicin - og antallet er stigende. I september 2022 er der 1050 borgere på dosismedicin i Aalborg Kommune, hvilket frigiver ressourcer svarende til 14 fuldtidsstillinger (beregnet ud fra at en sygeplejerske bruger 30 min. hver 14. dag på at pakke medicin i æsker).

Når 75 borgere skiftes til dosismedicin frigøres der 1 fuldtidsstilling.