Smila giver
TID til mere omsorg
FRIHED til at leve

Smila kan bidrage til øget selvstændighed, uafhængighed, sikkerhed og tryghed for borgeren.
Derudover kan det effektivisere omsorgspersonalets tid, da opgaver som medicindispensering og antallet af daglige besøg reduceres.

Smila har været på det finske marked siden 2019 og er blevet gennemtestet og opdateret og er nu klar til det danske marked. Der er stor interesse fra både omsorgspersonale og borgere. Flere kommuner har meldt sig på banen til at implementere Smila, som nu er ude på det danske marked.

Der er lavet flere evalueringer af, hvorvidt det kan betale sig for borgere og kommunen at investere i dispenseringsmaskiner. Der ses et tydeligt billede af, at der opleves mere kvalitet både for omsorgspersonalet og brugerne.

I 2021 lavede Life Science North Danmark økonomiske beregninger af en potentiel gevinst ved en doseringsmaskine. Her blev det ud fra flere forskellige borgere påvist, at der alt andet lige er en potentiel økonomisk gevinst. Denne gevinst findes bl.a. ved færre besøg hos borgeren med opgaver som medicindispensering og administration.