Salgs- og leveringsbetingelser
Offentlige institutioner og private virksomheder

Om Specific Care A/S

Specific Care forhandler velfærdsteknologi og omsorgsprodukter til den offentlige og private sundheds- og plejesektor samt apoteker.
Dette dokument beskriver salgs- og leveringsbetingelser, der gælder for samhandel med Specific Care.

Specific Care er en forretningsenhed i Nomeco.

Specific Care
Krøyer Kielbergs Vej 3, 5.sal
8660 Skanderborg
CVR-nr. 20678232

Produktinformation

Udleveret salgsmateriale og prisliste er af vejledende karakter. Der tages forbehold for fejl og prisændringer.

Priser & Betaling

Kunden skal ved ønske om at erhverve et produkt fra Specific Care kontakte info@specificare.dk for at få nærmere oplysninger om priser m.m. på produktet.
Bestilling af produktet kan ligeledes ske via ovenstående mailadresse og kan aflægges i forbindelse med prisforespørgslen, hvis det ønskes.
Kunden skal ved bestilling godtgøre Specific Care i overensstemmelse med det beløb, som er aftalt mellem Specific Care og kunden.
Betaling sker til Specific Care via en tilsendt faktura. Ved fakturering forfalder beløbet til betaling efter løbende måned plus 20 dage, løbeperioden starter dagen efter leveringsdatoen.

Der kan aftales andre betalingsbetingelser mellem kunden og Specific Care, men dette kræver en skriftlig aftale mellem parterne. Beløbet anses for rettidigt betalt, når der er overført senest på den sidst angivne betalingsdato.
Specific Care kan i alle tilfælde kræve en kreditvurdering af kunden før kreditgivning og køb. Specific Care kan til hver en tid ændre eller tilbagekalde vilkår for kreditgivning.

Afgivelse af ordre

Ordrer til Specific Care kan afgives til info@specificare.dk

Almindelige leverancer

Ved bestilling af produkter er den forventede leveringstid 5 dage. Vi bestræber os i alle tilfælde på at overholde denne tidshorisont, men hvor dette ikke skulle være muligt, udløser senere levering ikke misligholdelsesbeføjelser for kunden, hvis levering finder sted inden for rimelig tid efter de 5 dage. I tilfælde af restordre vil Specific Care kontakte kunden for nærmere aftale om levering.
Ved bestilling af serviceløsninger vil leveringstiden afhænge af den bestilte serviceløsning, og leveringstiden vil her blive aftalt mellem Specific Care og kunden.

Hasteleverancer

Specific Care kan i nogen tilfælde tilbyde at sende hasteleverancer af produkter til Danmark (herunder til brofaste øer). Hasteleverancerne skal aftales specifikt med Specific Care og vil blive tillagt et gebyr på 350 kr.

Returnering & reklamationsret

Der er ikke fortrydelsesret på produkter købt hos Specific Care.
Specific Care er fuldt ansvarlige for produkternes kvalitet. Kvalitetsrelaterede produktreklamationer er altid Specific Cares ansvar. Reklamationer skal fremsættes over for Specific Care senest tre (3) måneder efter købet. Ved reklamation skal der udfyldes en formular på Specific Cares hjemmeside inden returnering af varen.

Force Majeure

Specific Care er ikke erstatningspligtig ved manglende opfyldelse af Specific Cares direkte og/eller indirekte forpligtelser, hvis dette skyldes en hindring som Specific Care ikke havde nogen kontrol over. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig og krigslignende situationer, brand, epidemi/pandemi og servernedbrud.

Ansvarsbegrænsning

Specific Cares erstatningspligt er begrænset til fakturaprisen, og erstatningspligten omfatter derfor aldrig nogen former for indirekte tab.  
Specific Cares leverandører er ansvarlige for, at produkterne opfylder kravene og forskrifterne i henhold til gældende regler for produktansvar, og leverandørerne påtager sig dermed produktansvaret for eventuelle defekte produkter. Ydermere frasiger Specific Care sig al ansvar som kan opstå i forbindelse med Otiom demens GPS tracker grundet manglende eller dårligt netværk.

Lovvalg

Eventuelle tvister, som opstår i forbindelse med leverance eller brugen af Specific Cares produkter, skal afgøres efter dansk ret.

Support

Hvis der skulle opstå spørgsmål, er I altid meget velkommen til at kontakte os:
Mail | info@specificcare.dk
Telefon | +45 89 21 55 99 i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 8.00-16.00

Fortrydelsesformular